Badania powierzchni

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing – NDT) jest to sposób oceny stanu badanego obiektu, niewpływający w znaczący sposób na jego własności strukturalne i powierzchniowe. Oczywiście badania ...
Czytaj więcej...