Informacje na temat RODO

Administratorem Państwa danych jest Spółka NDT-NET Sp. z o.o. zarejestrowana w Lublinie przy ulicy Czeremchowej 75. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania faktur oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez NDT-NET Sp. z o.o. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę danych osobowych proszę się kontaktować pod adresem sewis@ndt-net.pl. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy naszej Spółki oraz podmioty współpracujące z naszą Spółką obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawianiem faktur. Przysługuje Państwu prawo wglądu w dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. Przechowywane przez nasza Spółkę dane nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym, ani wykorzystywane do celów innych niż zostały pozyskane.