Projekty unijne

Informujemy, że firma NDT-NET Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt:

Wirtualny system archiwizacji i analizy cyfrowych danych obrazowych z badań nieniszczących wykorzystujących algorytmy uczenia maszynowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 Badania i Innowacje, Działanie 1.3

Celem projektu jest stworzenie, przetestowanie i komercjalizacja elektronicznego centrum przechowywania, analizy i udostępniania cyfrowych wyników badań nieniszczących w zakresie metod: radiograficznej, wizualnej i ultradźwiękowej. Opracowany w ramach projektu elektroniczny system w technologii wirtualnej umożliwi podmiotom zlecającym i wykonującym badania nieniszczące metodą radiografii cyfrowej na tworzenie dedykowanej cyfrowej bazy danych archiwizującej wyniki badań oraz umożliwiającej prowadzenie analiz danych obrazowych, wsparcie użytkownika zamawiającego taką usługę, wprowadzenie nowej usługi zdalnego eksperta oraz w przyszłości wykorzystanie uczenia maszynowego do procesu wsparcia decyzyjnego operatora analizującego radiogramy cyfrowe.

large_banner_medium_2e24890e30