XpressFlex

Powiązane produkty

Pierwszy na świecie giętki cyfrowy panel detekcyjny DR

Radiografia cyfrowa w ostatnich latach stała się standardową techniką badań radiograficznych. Pojawienie się techniki cyfrowej niesie za sobą wiele korzyści takich jak:

  1. Wyższa czułość i rozdzielczość: Panele DR są w stanie wykryć mniejsze defekty niż filmy rentgenowskie,

  2. Szybszy czas obrazowania: Zarówno czas ekspozycji, jak i czas uzyskania gotowego obrazu jest znacznie szybszy w porównaniu z techniką analogową.

  3. Lepsza kontrola kontrastu: Panele DR oferują szeroki zakres dynamiki, co pozwala na uzyskanie wyniku w szerszym zakresie grubości.

  4. Możliwość cyfrowej obróbki obrazu: Obrazy z paneli DR mogą być łatwo poddawane obróbce cyfrowej w celu poprawy ich jakości i uwidocznienia ukrytych defektów.

  5. Łatwość przechowywania i udostępniania: Obrazy z paneli DR mogą być przechowywane w formie cyfrowej i łatwo udostępniane innym osobom.

  6. Mniejsze oddziaływanie na środowisko: Panele DR nie wymagają używania chemikaliów, co czyni je bardziej przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem niż tradycyjne filmy rentgenowskie.

  7. Niższe koszty eksploatacji: W dłuższej perspektywie panele DR są tańsze w eksploatacji z uwagi na brak kosztów eksploatacyjnych i długi czas życia.

Mimo powyższych zalet w wielu aplikacjach użyteczność sztywnych paneli detekcyjnych DR była ograniczona ze względu na geometrię. Wymagania dotyczące maksymalnego powiększenia geometrycznego na radiogramie ogranicza efektywne pole obrazowania panelu w przypadku inspekcji np. spoin obwodowych.

Dzięki zastosowaniu giętkich paneli detekcyjnych możliwe jest zyskanie pełni korzyści płynących z zastosowania technik cyfrowych, jednocześnie zachowując elastyczność klasyczych filmów.