" >
Product Cover

Materiały do pobrania


Download Cover

Prezentacja XpressScan

Download Cover

Katalog produktów

3E NDT


System radiografii cyfrowej DR XpressScan

Automatyczny system skanujący spoiny obwodowe

XpressScan powstał z myślą o automatyzacji i znacznym skróceniu czasu badań radiograficznych prowadzonych na spoinach obwodowych.
Główne zalety systemu to:

  • łatwa obsługa
  • znaczne obniżenie kosztów inspekcji przez wyeliminowanie materiałów eksploatacyjnych
  • natychmiastowe wyniki umożliwiają błyskawiczną reakcję na wykryte wady
  • oprogramowanie pozwalające na przeglądanie i obróbkę otrzymanych wyników
  • możliwość zapisu wyników bezpośrednio do bazy danych