" >
Product Cover

Materiały do pobrania


Download Cover

Katalog produktów

3E NDT


Radiograficzne Wzorce pręcikowe IQI

Wskażniki jakości obrazu zgodne z EN-462-1

Ten typ IQI składa się z szeregu metalowych pręcików osadzonych w elastycznej plastikowej obudowie. Pręciki są zamontowane równolegle do siebie w odległości około 5 mm i każdy ma około 60 mm długości. Standardowe modele składają się z trzech serii, z których każda zawiera siedem pręcików. Opublikowane przez europejską komisję normalizacyjną; EN-462-1 zastępuje DIN 54, 109. Rodzaj wskaźnika identyfikowany jest w rzędzie znaków na górze obudowy przez kolejno grubość pierwszego pręcika, materiał pręcików, oraz specyfikację „EN”.

Dostępne rodzaje