" >

imagineRT


SMOC

Detektor radiograficzny SMOC

Cyfrowy detektor rentgenowski SMOC (Scintillator, Mirror, Optics, Camera), opracowany został przez naukowców z Narodowego Centrum Badań Jądrowych „Świerk”. Urządzenie zbudowane zostało w oparciu o przetwornik scyntylacyjny, wysokiej jakości lustra srebrne, układy optyczne oraz matrycę CCD. Detektory radiograficzne SMOC należą do klasy DDR (ang. Direct Digital Radiography), czyli bezpośredniego obrazowania.

Charakteryzują się odpornością na długotrwałą pracę z wysokimi energiami (do 15 MeV). Radiografia cyfrowa (DR), dzięki swoim zaletom jest coraz powszechniej używana w badaniach nieniszczących NDT, konkurując z tradycyjnymi błonami fotograficznymi oraz radiografią cyfrową pośrednią (CR – Computer Radiography).