" >

NuviaTech


RadReflex 2

Przenośny wykrywacz przemytu

Przeznaczony jest do pracy na przejściach granicznych, kontroli towarów i pojazdów. Dedykowany jest zwłaszcza do wykrywania nielegalnie wwożonych leków, papierosów, materiałów wybuchowych i broni. Detektor RadReflex 2 szybko i wiarygodnie sprawdza wszelkie puste przestrzenie. Kontrolowany obszar zostaje zeskanowany promieniowaniem radioaktywnym ze źródła detektora. Promieniowanie zostaje odbite przez ukryte towary. Mierzona wartość jest porównywana z wielkościami wzorcowymi. Znaczne odchylenia od standartowych wartości dają pewność, że w skanowanym obszarze, pustych przestrzeniach znajdują się ukryte rzeczy.