" >
Product Cover

Materiały do pobrania


Download Cover

Katalog [EN]

NDTec


Miniboroskop

Najwyższa jakość obrazu w miniaturowej formie

Nawet w miniaturowych urządzeniach o średnicy zewnętrznej zaledwie 1 mm, jakość obrazu boroskopów KARL STORZ NDTec jest niezrównana. Doskonale odwzorowane kolory, jasne oświetlenie i ostry obraz wyróżniają nasze produkty.

Główne cechy produktu
  • Odporny na działanie wysokich ciśnień do 5 bar (w powietrzu)
  • Metalowe warstwy ochronne chroniące układ optyczny
  • Odporny na oleje, paliwa i rozpuszczalniki


Dostępne konfiguracje
Kierunek patrzenia (DOV) Średnica Długość Kąt patrzenia (FOV)
1 mm 100 mm 1,3 50°
1 mm 230 mm 1,3 50°
1.2 mm 100 mm 1 70°
1.2 mm 137 mm 1 70°
1.6 mm 100 mm 3 40°
1.6 mm 100mm 2 90°
1.6 mm 170 mm 1 70°
1.6 mm 170mm 2 90°
1.9 mm 100 mm 3 55°
1.9 mm 100mm 2 90°
1.9 mm 170 mm 2 90°
30° 1.6 mm 100 mm 40°
30° 1.6 mm 100mm 2 90°
30° 1.9 mm 100mm 2 90°
70° 1.6 mm 100mm 2 90°
70° 1.9 mm 100mm 2 90°
70° 1.9 mm 170 mm 2 90°