" >
Product Cover

Materiały do pobrania


Download Cover

Katalog produktów

3E NDT


Miara radiograficzna

Miara w formie taśmy ze znacznikami z ołowiu w ustalonych odstępach. Taśma jest mocowana w sąsiedztwie spoiny podczas wykonywania inspekcji radiograficznej. Obraz ołowianej taśmy ze znacznikami utrwalany jest na radiogramie. Ułatowia to identyfikację i lokalizację nieciągłości.

Dostępne opcje