" >
Product Cover

Materiały do pobrania


Download Cover

Ulotka mDRS

Download Cover

Ulotka XRPad 4336

Download Cover

Katalog produktów

3E NDT


System radiografii cyfrowej DR mDRS

mobile Digital Radiography System Najnowszej generacji mobilny system do cyfrowych badań radiograficznych

• Kompaktowe rozmiary
• Wydajność
• Gotowość do pracy w warukach przemysłowych
• Łatwa obsługa
• Niezawodność
• Elastyczna konfiguracja