Zastosowania |   Badania ultradźwiękowe

ZŁĄCZA KLEJONE CIENKICH BLACH

PRZEGLĄD BADANIA

Klejenie jest atrakcyjną opcją łączenia elementów w wielu zastosowaniach, ponieważ można je łatwo wdrożyć w przemysłowym procesie produkcyjnym, eliminuje zniekształcenia termiczne związane ze spawaniem oraz odkształcenia i naprężenia związane z mocowaniem mechanicznym. Szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania dla cienkich blach oraz do łączenia innych materiałów, dzięki czemu znajduje zastosowanie na wielu dziedzinach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Aby ocenić możliwości platformy dolphicam2 do inspekcji takich połączeń klejowych, szwedzki instytut badawczy (Ri.Se) dostarczyły próbkę wykonaną z dwóch blach stalowych o grubości 2mm połączonych mostkiem z blachy aluminiowej o grubości 1 mm. W dwóch obszarach klejonych umieszczono wkładki PTFE o różnych średnicach.

WYZWANIA

Do inspekcji użyto przetwornika TRM-DB-8MHz (8 mm Rexolite). Przetwornik o takiej częstotliwości jest w stanie uzyskać rozdzielczość bliskiej powierzchni wymaganej do zastosowań cienkościennych. Zastosowano technikę zszywania ręcznego do zobrazowania całego obszaru spoiny o wymiarach 136x56 mm.

WYNIKI

Pomimo wyzwań, TRM-DB-8MHz był w stanie wykonać udaną inspekcję obszaru spoiny i odnaleźć wkładki PTFE (czerwone kółka). Udało się to osiągnąć dzięki odpowiedniemu ustawieniu bramek sygnału tylnej ściany, co umożliwiło osiągnięcie maksymalnej czułości odpowiedzi sygnału międzyfazowego.

352961c3bd032f5bef96162b61967036a16ea6af-1240x1260 11cf2b9bebe0577f96e906d116cbe9bf344179eb-1240x1260

11fffa5e3dcb670e7dfca6acbd6cadb93cae33b0-1240x1260 a56e0d741589c6e9af4e593d034600f6f930dbef-1240x1260

Zszyty obraz C-scan był w stanie uwydatnić różnice w materiale podkładowym. W obszarach związanych adhezyjnie zaobserwowano sygnał tylnej ściany o średniej amplitudzie (średni szary kolor, oznaczony pomarańczowymi strzałkami). W rejonach z wypłynięciem nadmiaru kleju więcej sygnału zostało przez niego pochłonięte i wytłumione, zmniejszając amplitudę sygnału tylnej ściany (kolor ciemnoszary, zielone strzałki). W centralnej części połączenia zakładkowego, gdzie nie było materiału podkładowego, zaobserwowano największą amplitudę (jasnoszara, niebieska strzałka).

WNIOSKI

Dolphicam2 był w stanie skutecznie odnaleźć małe wkładki PTFE w warstwie klejonej pomiędzy dwoma arkuszami metalu. Ponadto podkreślono również zdolność dolphicam2 do rozróżnienia warunków kontaktu z tylną powierzchnią. Wynik ten pokazuje wszechstronność platformy dolphicam2 z 8MHz TRM do zastosowań nie tylko dla cienkich kompozytów, ale również dla elementów metalowych.

8f631c0785bba42bb5d71eaee29c78d7af6f9755-1000x500

Powiązane produkty