Zastosowania |   Badania ultradźwiękowe

ZGRZEWY PUNKTOWE W MOTORYZACJI

PRZEGLĄD BADANIA

Próbkę do badania zostały dostarczone przez producenta z branży automotive. Przedmiotem badania był wykonany w technologii punktowego zgrzewania oporowego panel aluminiowy o grubość ~3 mm i składający się się z dwóch arkuszy 1,5 mm. Na jego długości wykonano dziesięć zgrzewów punktowych o różnej nominalnej średnicy zgrzewu. Celem badania była ocena możliwości inspekcji za pomocą platformy dolphicam2.

14925958f028e7cdae761d6755aab8761cff1791-4032x3024

METODA BADANIA

Panel zbadano przy użyciu przetwornika TRM-DA-10MHz. Ten TRM jest modelem o najwyższej częstotliwości w naszej gamie i zapewnia maksymalną czułość podczas kontroli cienkich części. Linia opóźniająca 8 mm Rexolite zapewnia odporną na zużycie, twardą powierzchnię styku, odpowiednią do płaskich elementów z blachy.

W oprogramowaniu dolphicam2 bramka została ustawiona na interfejs między dwoma arkuszami, a dane zostały wyświetlone jako amplitudowy C-scan. Dzięki wybraniu tej reprezentacji obszar prawidłowej spoiny ma kolor niebieski (niska amplituda), podczas gdy obszar niespawany, w którym sygnał jest odbijany z powrotem do przetwornika, jest wyświetlany jako kolor czerwony (wysoka amplituda).

233e896d1ffe2b501caae0e05c1ea96c517fe2bf-4845x2620

WYNIKI

Dla każdego z dziesięciu badanych zgrzewów udało się otrzymać obraz strefy wpływu ciepła i zmierzyć średnice zgrzewów. Obszar styku jest reprezentowany jako okrąg o większej średnicy i odpowiada obszarowi, w którym dwa arkusze są w bliskim kontakcie mechanicznym. Mniejszy okrąg reprezentuje rzeczywistą strefę fuzji w obrębie zgrzewu. Pomiaru średnicy obszarów zainteresowania można dokonać przy użyciu narzędzia pomiaru średnicy wbudowanego w oprogramowaniu dolphicam2. Kursor narzędzia pomiarowego został nałożony na obraz C-scan w celu wykonania pomiarów średnicy w każdym przypadku. Oprócz pomiaru średnic można było również zaobserwować odchyły w jakości zgrzewów, na przykład odbicia o wyższej amplitudzie w spoinie #7. Mogą one wskazywać na porowatość lub niedoskonałe połączenie spoiny.

24d54f53644ec73cb7aa808ecf353715610d98eb-1472x585

2c7773e66c079c72759cb28ea05bd22780d8089d-1348x580

Dolphicam2 może być również użyty do profilometrii powierzchni spoiny. Przy użyciu tego samego zestawu danych, wystarczy przenieść bramkę z interfejsu spawalniczego do echa ściany przedniej. Dzięki temu możliwy jest pomiar i wizualizacja 3D odchyleń poniżej 0,1 mm.

26bcb457f4702bf9f91024be0256bbcdd1b5b4ec-1229x450

WNIOSKI

Dolphicam2 z TRM-DA-10MHz był w stanie z powodzeniem sprostać inspekcji spoin punktowych aluminium. Na podstawie pojedynczego zestawu danych dolphicam2 jest w stanie zmierzyć i zwizualizować powierzchnię styku spoiny, średnicę, oraz jakość i profil powierzchni zgrzewu. Dla wszystkich spoin zastosowano identyczne ustawienia, demonstrując odtwarzalność danych i potencjał automatyzacji. Powierzchnia matrycy dolphicam2 o wymiarach 32x32mm idealnie nadaje się do tego zastosowania, ponieważ cała spoina może być zbadana z jednego miejsca bez konieczności wykonywania jakichkolwiek ruchów mechanicznych.

Powiązane produkty