Zastosowania |   Badania ultradźwiękowe

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE GFRP NA PODŁOŻU POLIPROPYLENOWYM

PRZEGLĄD BADANIA

Próbka do badania została dostarczona przez firmę serwisową w celu sprawdzenia wykonalności badania delaminacji i pomiaru grubości na zbiornikach wykonanych z GFRP na podłożu polipropylenowym PP. Na potrzeby badania dostarczona została próbka referencyjna o całkowitej grubości 19 mm, 16 mm warstwy GFRP oraz 3 mm warstwy PP.

METODA BADANIA

Panel zbadano przy użyciu przetwornika TRM-EC-1.5MHz, będącego modelem o najniższej dostępnej częstotliwości, oferującego najlepsze możliwości penetracyjne w głąb materiału. Linia opóźniająca wykonana z Aqualene pozwala na dokładne dopasowanie do niewielkiej krzywizny próbki, oraz do nierówności powierzchni, co czyni ją odpowiednią do inspekcji rur i zbiorników o średnicy > 600 mm. Próbka została zbadana zarówno od strony GFRP, jak i PP, co odpowiada inspekcji od zewnątrz oraz od wewnątrz zbiornika.

WYZWANIA

Inspekcja zbiorników ciśnieniowych wykonanych z GFRP zwykle stanowi duże wyzwanie z uwagi na możliwe rozproszenie sygnału na granicy ośrodków wewnątrz próbki, czy rozproszenie w warstwie GFRP. Powstałe podczas eksploatacji zjawiska takie jak chemiczna degradacja czy blistering mogą dodatkowo wzmocnić te efekty. Dla tego typu materiałów konieczne jest zastosowanie przetwornika o niskiej częstotliwości do uzyskania odpowiedniej penetracji w głąb materiał, jednak dzieje się to kosztem czułości.

ed8a3c902719e95f2c3cdb4aafb87fd44d0df69d-1013x634 79cd238d0ede45713c80c7eaad5df1832b7810bc-1022x621

WYNIKI

Badanie pozwoliło uzyskać wyniki w przypadku inspekcji, zarówno od strony GFRP jak i PP. Otrzymano stabilne echo dna (żółte strzałki), co oznacza, że badania delaminacji oraz pomiaru grubości mogą być wykonywane przy użyciu systemu dolphicam2 bezpośrednio na etapie produkcji. Zastosowanie pomiaru punktowego umożliwiło kontrolę grubości i amplitudy sygnału w czasie rzeczywistym dla wybranych punktów. Możliwe było również wykrycie granicy ośrodków GFRP i PP wewnątrz próbki (zielone strzałki).

WNIOSKI

Przeprowadzone studium wykonalności pozwoliło, biorąc pod uwagę otrzymane wyniki uznać badanie ciśnieniowych zbiorników ciśnieniowych wykonanych z GFRP na podłoży PP za wykonalne przy użyciu systemu dolphicam2, oraz pozwoliło zagwarantować wydajność systemu w tym zastosowaniu firmie serwisowej, która dostarczyła próbkę.

Powiązane produkty