Zastosowania |   Badania ultradźwiękowe

KOROZJA W MATERIAŁACH Z METALI LOTNICZYCH

PRZEGLĄD BADANIA

Próbkę do badania zostały dostarczone przez firmę zajmująca się konserwacją, naprawami i remontami w lotnictwie. Przedmiotem badania był skorodowany pasek mocujący ze stopu aluminium pochodzący z samolotu. Grubość nominalna wynosiła 3 mm, z ogólną korozją na powierzchni wewnętrznej.

2ec85e40a252fe13ba24d931ab154e9a05805a43-908x162

METODA BADANIA

Panel zbadano przy użyciu przetwornika TRM-CI-5MHz, wyposażonego w elastyczną linię opóźniającę wykonana z Aqualene, która pozwala na dokładne dopasowanie do nierówności powierzchni. Jako środka sprzęgającego użyto wody, dostarczanej za pomocą butelki ze spryskiwaczem. Próbkę skontrolowano od zewnętrznej (nieskorodowanej) powierzchni przy użyciu techniki zszywania manualnego, w której sonda jest przesuwana sekwencyjnie po powierzchni próbki, a dane są zbierane w każdym punkcie próbki.

WYNIKI

Pasek mocujący został pomyślnie przebadany za pomocą platformy dolphicam2, a skorodowany obszar został łatwo rozpoznany zarówno na skanach w reprezentacji amplitudowej, jak i Time-Of-Flight (ToF). W przypadku skanów amplitudowych korozja przejawiała się zmniejszeniem amplitudy sygnału, ponieważ wewnętrzna powierzchnia nie jest już równoległa do powierzchni kontrolnej, przez co mniej energii akustycznej jest odbijane bezpośrednio do przetwornika. W skanach TOF korozja objawia się zmianą koloru z niebieskiego, poprzez zielony i żółty na pomarańczowy. Umożliwia to łatwe zidentyfikowanie i zmierzenie minimalnej pozostałej grubości ścianki za pomocą narzędzia do pomiaru punktowego dolphicam2. Wykryto również dodatkowe skorodowane regiony, które były ukryte dla oka, ponieważ wciąż miały nad sobą łuszczącą się warstwę aluminium.

5db54113e874e06690de496254dd4131adb4ce4a-941x208

WNIOSKI

Przeprowadzone studium wykazało, że TRM-CI-5 MHz doskonale nadaje się do badania wielu metalicznych i kompozytowych materiałów lotniczych. Ten wszechstronny przetwornik może z łatwością wykonywać C-skany w reprezentacji amplitudowej, oraz TOF i szybko ujawniać obszary o obniżonej pozostałej grubości materiału w skorodowanych metalach.

Powiązane produkty