Pierwsze z planowanego cyklu, warsztaty dotyczące zagadnień z radiografii cyfrowej mamy za sobą.

Gościliśmy inspektorów z firmy Kiwa Inspekta Polska Sp. z o.o.

Głównym tematem szkolenia były sposoby wykorzystania sztywnych paneli detekcyjnych do badania spoin obwodowych na rurociągach przesyłowych. Przeprowadziliśmy testy systemu ExpressScan oraz sztywnych paneli PerkinElmer z użyciem lampy rentgenowskiej.

30832f01-8bdf-413d-a785-59c77f871eba-min

Uzyskane radiogramy, ich analiza formalna i ocena merytoryczna prowadzone były w oparciu o normę PN EN ISO 17636-2 przy pomocy monitorów o rozdzielczości 10bit.

Zapraszamy na kolejna edycję, do zobaczenia.